NFL35 Đầu phun foam cho dung dịch AFF, gắn trần

NFL35 Đầu phun foam cho dung dịch AFF, gắn trần

 • NH_00410

Đầu xả bọt cho AFFF, Loại gắn trần

Hiện tại chưa có tài liệu để download

 • - Lượng xả tiêu chuẩn: 35 L / phút.
 • - Áp suất xả tiêu chuẩn: 0,25 MPa
 • - Áp suất kiểm tra độ bền: 0,9 MPa
 • - Cao độ lắp đặt: 3 m
 • - Bán kính hiệu dụng: 2.1 m
 • - Nồng độ bọt: AFFF6%, AFFF3%, AFFF1%
 • - Chiều cao lắp: 1,5–11,5 m @ AFFF6% / 3%, 1,5–8,0 m @ AFFF1%
 • - Phạm vi nồng độ: 6–8% @ AFFF6%, 3–4% @ AFFF3%, 1–1.33%@AFFF1%
 • - Dải áp suất xả: 0,25–0,6 MPa
 • - Phạm vi số lượng xả: 35–53,5 L / phút.

Bình luận