Sản phẩm

Nittan hệ thống báo cháy địa chỉ hay còn gọi là hệ thống báo cháy thông minh. Nó có khả năng báo cháy chính xác đến từng vị trí được lắp đặt.Nó giải quyết cho nhưng mô hình công trình quy mô lớn. Tủ trung tâm báo cháy địa chỉ có cấu hình từ 2 đến 6 loop trên 1 tủ(1 loop có thể chứa 254 địa chỉ). Nếu với mô hình lớn hơn, một hệ thống có thể liên kết đến  63 tủ với nhau tạo thành mạch vòng. Với hệ địa chỉ này nó phát sinh hệ thống quản lý hỗ trợ quản trị viên, đó là hệ thống Graphic, hệ thống quản lý đồ hoạ trực quan…..Hệ thống địa chỉ này đáp ứng tiêu chuẩn UL