EVA-DOP-AC240V-SCI Modul 2 tiếp điểm relay chịu điện áp 240V có chống ngắn mạch

EVA-DOP-AC240V-SCI Modul 2 tiếp điểm relay chịu điện áp 240V có chống ngắn mạch

  • NH_00654

Hiện tại chưa có tài liệu để download

• Hai tiếp điểm chuyển tiếp Form-C

• Công suất chuyển mạch 4,8A@250VAC mỗi

• Chức năng SCI

• Đèn LED báo trạng thái

• Địa chỉ có thể thiết lập từ 001 đến 254 bởi một lập trình viên chuyên dụng

• Địa chỉ vòng lặp đơn

• Dòng điện chờ thấp (0,6mA)

• Vít SEMS để đi dây dễ dàng

• Gắn vào hộp điện vuông 4 inch tùy chọnx

Bình luận