Tủ pin BC-160R

Tủ pin BC-160R

  • NH_00472

Hiện tại chưa có tài liệu để download

• Được thiết kế để sử dụng với Bảng điều khiển báo cháy Nittan

• Cửa bản lề dưới cùng mở xuống dưới

• Chứa tới 75 pin AH * 1

• Kết thúc màu đỏ * 1. 

Bình luận