HFC-23 chai khí HFC-23

HFC-23 chai khí HFC-23

  • NH_00725

Hiện tại chưa có tài liệu để download

• Khối lượng bên trong (Khối lượng cung cấp):

 

- 68L (46-56kg)

- 41L (28-34kg)

- 24L (16-20kg)

- 20L (14-16kg)

- 14L (10-12kg)

 

• Tỷ lệ chiết rót (L / kg): 1,2-1,5

 

• Van xi lanh:

 

- 32HA cho 68L, 41L

- 15C1 cho 24L, 20L, 14L

 

• Ống dẫn hướng (Tùy chọn):

 

- HFL-375 cho 68L, 41L

- GFT-400 cho 24L, 20L, 14L

Bình luận