HFC-227ea Chai khí chữa cháy HFC-227ea

HFC-227ea Chai khí chữa cháy HFC-227ea

  • NH_00726

Hiện tại chưa có tài liệu để download

• Khối lượng bên trong (Khối lượng cung cấp):

 

- 68L (43-75kg)

- 41L (26-45kg)

- 24L (15-26kg)

- 14L (9-15kg)

 

• Tỷ lệ lấp đầy (L / kg): 0,9-1,6

 

• Van xi lanh:

 

- 32HA cho 68L, 41L

- 15C1 cho 24L, 14L

 

• Ống dẫn hướng (Tùy chọn):

 

- HFL-375 cho 68L, 41L

- GFT-400 cho 24L, 14L

Bình luận