FST Series Loạt bình chứa foam

FST Series Loạt bình chứa foam

  • NH_00412

Bể chất lỏng bọt

Hiện tại chưa có tài liệu để download

• Tối đa. Áp suất làm việc: 1,4 MPa

• Kiểm tra áp suất: 2.1 MPa

• Xe tăng chính: SS400

• Sơn bên ngoài: Sơn chống ăn mòn

• Dung tích có sẵn: 200L, 300L, 400L, 600L, 800L, 1000

Bình luận